Tarieven

Een kennismakingsgesprek van een half uur kost u niets. In een dergelijk gesprek blijft het dan ook bij kennismaking en algemene informatie.

Voor een eerste adviesgesprek van maximaal een uur wordt er € 100,– gerekend. Het normale uurtarief is € 190 exclusief 21% btw. Dit is het tarief dat de Orde van Advocaten adviseert. Van dit tarief kan worden afgeweken vanwege de aard van de zaak of het spoedeisende karakter. Van tevoren worden er duidelijke afspraken over het tarief gemaakt en er wordt geprobeerd daarbij zo goed mogelijk in te schatten hoeveel tijd een zaak zal kosten.

Veel van mijn cliënten komen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor de rechtsbijstand, zie www.rvr.org. Voor cliënten die net te veel verdienen voor een toevoeging wordt een aangepast tarief gehanteerd.

Sommigen worden doorverwezen door het Juridisch Loketwww.juridischloket.nl, anderen komen via via bij mij terecht.

Indien blijkt dat de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verstrekt, stelt de Raad ook vast welke eigen bijdrage de cliënt zelf dient te voldoen. In dat geval wordt de € 100,– die betaald is voor het eerste adviesgesprek beschouwd als voorschot op die eigen bijdrage.

Bent u op zoek naar een betaalbare en kwalitatief goede advocaat?Wanrooij Advocatuur