Diensten

Wanrooij Advocatuur is een algemene praktijk en treedt op in alle mogelijke geschillen tussen gewone mensen. Daarnaast kan ik u helpen bij het oplossen van incassogeschillen, problemen met energiebedrijven, verzekeringen en andere zaken op het gebied van het consumentenrecht.

Arbeidsrecht

De werkgever heeft een voorstel gedaan om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of te wijzigen.
U bent op staande voet ontslagen of u wilt ontslag nemen.
U vraagt zich af wat de betekenis is van bepalingen in het arbeidscontract.
U bent ziek thuis en u bent het niet eens met een reïntegratieplan.
Wat zijn uw rechten? Wij kunnen u helpen!

Vreemdelingenrecht

Het wordt steeds moeilijker voor buitenlanders om een visum te krijgen voor ons land. Moet je voor een machtiging tot voorlopig verblijf altijd naar het land van herkomst? De reden voor het verblijf is de beperking. Voor werk of studie. Voor familiebezoek of voor verblijf bij de partner. De IND kan geen volledige voorlichting geven over de mogelijkheden. Ik wel! Ook mensen in vreemdelingenbewaring en ongewenstverklaarden kunnen bij mij terecht.

Burgerlijke stand

Als je iets wilt wijzigen in de registratie bij de burgerlijke stand (voornaam, afstamming), dan is een advocaat noodzakelijk. Wij helpen u, ook als er buitenlands recht of buitenlandse aktes aan te pas komen.

Strafrecht

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Of bent u slachtoffer? Hebt u een dagvaarding gekregen? Een transactievoorstel? Een oproep om DNA af te staan? Of bent u uitgenodigd om op het politiebureau een verklaring af te leggen?
Wat is wijsheid? Niet te lang wachten met (telefonisch) advies vragen! Een eenmaal ondertekende verklaring is later praktisch niet te wijzigen.
Wat is waanzin? Vertrouwen op de goede bedoelingen van politie en justitie. Een zekere mate van scoringsdrift in combinatie met tunnelvisie kan funeste gevolgen hebben!

Recht op Bijstand (WWB), WMO en WIA

Uw uitkering wordt beëindigd of tijdelijk stopgezet. Of een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt geweigerd. Of de gemeente heeft het recht op uitkering herzien en wil geld terugvorderen. Vaak hebt u geen keus en moet er snel iets gedaan worden. In elk geval binnen zes weken nadat het besluit aan u is verzonden. Maak een afspraak om de zaak te bespreken. Wacht niet te lang.

Bent u op zoek naar een betaalbare en kwalitatief goede advocaat?Wanrooij Advocatuur